Tips för bra inskolning på förskolan

Att börja på förskolan för första gången kan kännas både spännande och skrämmande. Detta gäller naturligtvis själva barnet, men även föräldrarna som ska lämna iväg sin lilla för allra första gången. Alla förskolor i Sverige följer en rutin vid inskolningen, men vad kan man som förälder göra för att säkerställa att den blir så bra som möjligt?

  • Försök att känna tillit – Förskolepedagoger har varit med länge och följt inskolningar under hela sin karriär. Alla barn är naturligtvis olika, men pedagoger känner av vad varje enskilt barn har för behov.
  • Berätta om ditt barn – Ju mer pedagogerna vet om ditt barn, desto lättare kommer det vara för pedagogerna att hantera inskolningen. Berätta vad ditt barn tycker om och vad barnet ogillar. Berätta även saker som du ser att barnet gillar till vardags, t.ex. att ha nappen i handen under vilan.
  • Tvinga inte! – Tvinga aldrig ditt barn att gå till pedagogerna när barnet känner sig osäkert. Inom sinom tid kommer barnet ändå att våga släppa dig för att nyfiket söka sig runt och utforska den nya platsen och de nya människorna. Se till att du är aktiv under inskolningen och finns där som stöd.

Enklare än du tror

För de allra flesta går inskolningen snabbare och enklare än vad man kan tro. Barn anpassar sig mycket snabbt, men det är fortfarande viktigt att du som förälder är ett stöd. Även om du själv inte är redo kommer pedagogerna att märka när det är dags för dig att våga lämna barnet ensamt. Många förskolor vet att inskolningen kan kännas jobbig och personalen kan finnas som stöd även för föräldrar. Finns det specifika önskemål på en längre inskolning eller kortare dagar så brukar detta sällan vara ett problem. Det viktigaste är att du och ditt barn känner er trygga.