Kan man styra om det blir en flicka eller pojke?

Många som ska skaffa barn vill gärna ha ett visst kön. Det spelar ingen roll om man har barn innan eller inte. Man kan trots allt ha en dröm om vad barnets kön ska vara, men går det att påverka?

Spermiekvalitet och tidigare barn

Vilket kön barnet får beror på om spermien som träffar äggen har en y-kromosom eller en x-kromosom. Genom studier har man sett att en hög spermiekvalitet ofta bidrar till att barnet blir en kille. Marginalerna är dock små. Om man vill ha en lite större chans att få en pojke kan det alltså löna sig att mannen har en sund livsstil. Mättat fett och läsk bör undvikas, medan träning är en fördel för spermierna.

Man kan också se att de tidigare barnen har betydelse för det kommande barnets kön. Om man har flera pojkar sedan innan ökar det chansen för att nästa barn också är en pojke och om man har flera flickor blir det troligen en flicka.

Det kan också finnas en liten möjlighet att öka eller minska chanserna för ett visst kön genom att välja assisterad eller naturlig befruktning. Vid assisterad befruktning är chansen att få en pojke närmare 53 %, och en flicka 47 %. Även vid naturlig befruktning finns det något större chans att få en pojke men då skiljer det endast två procent mellan könen.

Hur stor betydelse har könet?

Även om det kan vara frestande att önska att barnet har ett visst kön bör man inte bli besviken om det inte sker. Ett barn är trots allt ett barn oavsett om det är en flicka eller en pojke. Som förälder lär man sig att tycka om barnet vare sig det kommer att bli en man eller kvinna när det växer upp.